Tasfiye değeri bir işletim sahibinin tüm sahip olduğu varlıkların değerinin borçlar ve masrafların çıkarıldıktan sonra kalan fiyattır. Ayrıca likidasyon fiyatı olarak da isimlendirmek mümkündür. Tasfiye...